Usługi

Kancelaria świadczy pomoc i obsługę   księgową  w zakresie : 

 • Ryczałtu
 • Księgi Przychodu i Rozchodu
 • Spółek cywilnych i Spółek Prawa handlowego (spółki cywilne, spółki jawne,      spółki partnerskie, spółki komandytowa, spółki z o. o., spółki akcyjne)
 • Rozliczeń podatku VAT
 • Kadr i Płac 
 • Dokumentacji cen transferowych

 

Ponadto:

 • sporządzamy statuty, umowy spółek, umowy dotyczące zbycia udziałów oraz    zmian w ramach podmiotu
 • przygotowujemy uchwały protokołów zgromadzeń, dokumentacji i formularzy rejestracyjnych
 • obsługujemy i sporządzamy dokumentację cen transferowych
 • sporządzamy zaznania roczne
 • sporządzamy pisma urzędowe i wnioski
 • wypełniamy dodatkowe sprawozdania do GUS, PFRON i NBP

 

W ramach naszej działalności reprezentujemy klienta przed Urzędami i kontaktujemy się z bankami. Wszystkie usługi świadczymy w formie i zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z naszą działalnością, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty mailowej.